Het Veranderingsmodel van John Kotter is een algemeen erkend raamwerk om organisaties door het veranderingsproces te leiden.

Kotter, een bekende expert op het gebied van leiderschap en verandermanagement, introduceerde dit model in zijn boek "Leading Change" uit 1996. 

Het model bestaat uit de volgende acht opeenvolgende stappen:

Een gevoel van urgentie creëren

Benadruk de noodzaak van verandering door de nadruk te leggen op de risico's en kansen die er zijn. Op die manier helpt u alle belanghebbenden om de verandering te begrijpen en te ondersteunen.

Een krachtige leidende coalitie vormen

Stel een diverse groep individuen samen die over de nodige vaardigheden en autoriteit beschikken om de verandering voort te stuwen. Stel daarom een sterk leiderschapsteam samen.

Een visie en strategie ontwikkelen

Formuleer een duidelijke en overtuigende visie voor de toekomst. Samen met een goed gedefinieerde strategie die het pad uitstippelt om die visie te bereiken.

De verandering communiceren

Communiceer effectief, want het gaat om het overbrengen van de visie en strategie aan alle belanghebbenden. Zorg ervoor dat ze het doel, de voordelen en de verwachtingen van de verandering begrijpen.

Werknemers mondiger maken

Verwijder obstakels, bied middelen en zorg voor een ondersteunende omgeving. Dit stelt werknemers in staat om bij te dragen aan de veranderingsinspanning en moedigt eigenaarschap en samenwerking aan.

Winst op korte termijn genereren

Vier snelle successen en laat ze zien om vertrouwen in het veranderproces op te bouwen.

Consolidatie van winsten

Bouw voort op het momentum dat is gecreëerd door de voordelen op korte termijn en voer verdere verbeteringen door.

Verankering van de veranderingen in de cultuur

Veranker de veranderingen in de cultuur en systemen van de organisatie. Versterk ook het nieuwe gedrag, de nieuwe processen en normen om de verandering op lange termijn te ondersteunen.

Laten we eens onderzoeken of jouw organisatie voor deze acht stappen moet kiezen.

 

Kies het model van Kotter als:

Je pakt grootschalige organisatorische transformaties en grote strategische initiatieven aan. Dit model biedt een allesomvattende aanpak voor het managen van verandering en wordt vaak gebruikt als de verandering een aanzienlijke buy-in en steun van belanghebbenden vereist. 

Denk aan scenario's zoals fusies en overnames, culturele transformaties of wanneer organisaties zich moeten aanpassen aan verstorende marktkrachten.

Hebt u hulp/ondersteuning nodig bij uw uitdagingen op het gebied van verandering en transformatie?

SPRING TODAY levert de Change & Transformation experts die de taal van de organisatie spreken en de uitdagingen en complexiteit van de context begrijpen. Zij verbinden, creëren beweging en zetten een route uit naar "de organisatie van morgen!

Blog - contactverzoek