Veel organisaties denken dat veel werk zal worden overgenomen door robots, maar dat zal niet zo zijn, zegt Henk Volberda.
Investeer in je personeel!

Henk vertelt zijn verhaal aan managementimpact.nl.

In Volberda's nieuwe boek Innovatie Jij.nu gaat hij in op innovatievraagstukken binnen organisaties. 'Niet de robots, maar wij zijn aan zet' is de ondertitel van het boek. "Bedrijven die inzoomen op technologie als robots, 3D-printing, kunstmatige intelligentie, big data enzovoort zien hun personeelsbestand met zo'n zes procent krimpen. En je ziet dat bedrijven die tegelijkertijd investeren in technologie en ook in andere manieren van managen en organiseren, juist een groei van het personeelsbestand hebben van ruim acht procent. Dat neemt niet weg dat robots banen zullen overnemen, vooral in administratieve en kantoorfuncties, maar nieuw onderzoek laat zien dat er door robotisering ook nieuwe banen ontstaan. 'Maar wel heel andere banen', zegt Volberda.

En een belangrijke voorwaarde: er moet sprake zijn van innovatie. 'In de meeste bedrijven die ik bezoek... gisteren had ik ook een sessie met een organisatie in de bouwsector, zij hebben zo'n robot en dat leidt tot efficiencywinst, maar dat is heel moeilijk, er is veel weerstand. Ik denk dat de meeste bedrijven het niet goed aanpakken."

Volberda pleit voor investeringen in de zachte kant van innovatie. Dat betekent dat organisaties moeten investeren in zaken als leiderschap en organisatievorm, vaardigheden van medewerkers of co-creatie met partners. "Als je kijkt naar innovatiesucces wordt een kwart bepaald door je investeringen, R&D en IT, maar driekwart van het innovatiesucces wordt bepaald door je leiderschapsstijl, manier van organiseren en de inrichting van het werk. Dit boek is dus eigenlijk een pleidooi om daar aandacht aan te besteden", aldus Volberda.

De brief van vijf voor innovatie

Volberda ontwikkelde bijvoorbeeld de Schrijf van vijf voor innovatie, en richt zijn aandacht dan vaak op nummer twee van de lijst: leiderschap. "Er zijn twee extreme vormen van leiderschap: transactioneel leiderschap, dat vooral gericht is op het bereiken van doelen, het vermijden van fouten en leidt tot controle en beheersing, en niet leidt tot meer innovatie, omdat het meer van hetzelfde is. Aan de andere kant van het spectrum staan transformationele leiders die grote veranderingen teweeg kunnen brengen, maar de vraag is of zij organisaties innovatiever kunnen maken", betoogt Volberda.

Schrijf van vijf voor innovatie

  • Technologie
  • Dienend Leiderschap
  • Platte organisaties
  • Slimmer werken
  • Co creatie

Een dienend leider heeft het meeste effect op innovatie. Volgens Volberda zeggen veel mensen dat ze een dienend leider zijn, maar dat kan helemaal niet, als je een dienend leider bent, dan verdisconteer je jezelf als feit. In succesvolle bedrijven zeggen de managers vaak 'dat komt door mij'. Een dienend leider stelt zijn medewerkers echter volledig centraal en hij/zij is erg gericht op persoonlijke ontwikkeling. Op zulke momenten zie je dat medewerkers dat waarderen, waardoor ze verantwoordelijkheid nemen en vervolgens met nieuwe ideeën komen. Dienend leiderschap werkt vooral goed in een kleine context.

Hij zegt bijvoorbeeld: "Als een CEO van een groot bedrijf zegt dat hij een dienend leider is, dan kan dat per definitie niet, want daarvoor moet hij zijn mensen kennen, hij moet met hen omgaan, en als het bedrijf heel groot wordt, is dat onmogelijk te doen".

Toch werkt dienend leiderschap niet alleen in kleine organisaties. 'Het werkt ook in grotere organisaties, maar dan moet je het opdelen in kleinere cellen. Eckard Wintzen noemde dat de celstructuur, maar tegenwoordig noemen we het de holocratie, of het Spotify-model, zoals bij ING. En dan zijn er geen managers, maar alleen cirkels, die heel taakgericht zijn en waarbinnen mensen rollen vervullen. 'Veel techbedrijven in Silicon Valley werken volgens het holocratiemodel', zegt Volberda.

Spring Today ziet ook het belang van innovatie binnen organisaties en stimuleert dit! Het beste uit jezelf en je organisatie halen is wat wij in ons DNA hebben. Zo leveren wij Change & Transformation experts die de taal van de organisaties spreken, de uitdagingen van deze tijd begrijpen en hoe zij tot een winnende/succesvolle organisatie kunnen komen. Professionals die de juiste richting geven, beweging creëren en een route inzetten naar 'de organisatie van morgen!'

Heeft u hulp nodig met uw verandering & transformatie uitdagingen?

SPRING TODAY levert de Change & Transformation experts die de taal van de organisatie spreken en de uitdagingen en complexiteit van de context begrijpen. Zij verbinden, creëren beweging en zetten een route uit naar "de organisatie van morgen!

Blog - contactverzoek