Herkent u dit? Om relevant te blijven voor de omgeving moeten organisaties innoveren. Daarom investeren organisaties fors in digitalisering en andere technologische innovaties. Maar om bij te blijven of voorop te lopen is meer nodig.

 

Innovatie zit ook in de cultuur van een organisatie en de manier van samenwerken. Wil je echt innoveren? Dan heb je Sociale Innovatie nodig.

Omarm verandering

De complexiteit en de snelheid van de veranderingen nemen toe. De maatschappelijke ontwikkelingen zijn in volle gang. De technologische veranderingen alleen, hoe belangrijk ook, leveren niet altijd de verwachte voordelen op. Het zijn juist de mensen die innovatie toevoegen en kunnen stimuleren. De kunst van organisaties is nu om dit goed te regisseren en samen te innoveren. Alleen dan pluk je de vruchten van Sociale Innovatie.

Om in beweging te komen zijn andere vaardigheden, competenties, management en instrumenten nodig dan we gewend zijn. Dat klopt! Maar je kunt er niet omheen. Er is straks een omgeving nodig waar alle kracht van de organisatie wordt ingezet. Mens en techniek. Kennis, kwaliteiten en positieve energie komen sneller en slimmer samen om in te spelen op de behoeften van de markt. De sleutel daartoe is Sociale Innovatie. Op een slimme en efficiënte manier werken aan verandering. Verandering omarmen en samen innoveren.

Het SPRING TODAY Sociale Innovatie Model

Maar wat heb je nodig om mensen in beweging te krijgen en te houden? Wil je het voortouw nemen? Dan moet je flexibel zijn. De hele organisatie betrekken en nieuwe vormen van samenwerking stimuleren.

SPRING TODAY gebruikt het Sociale Innovatiemodel met 4 dimensies waarin Purpose de drijvende kracht is. Kan niet los van elkaar gezien worden. Van wereldbol tot individu: met hetzelfde idee en een andere uitvoering:

  • Doel - Betekenisvol zijn. Iets bijdragen. Welk hoger doel streef je na? Welke bijdrage levert de organisatie aan de maatschappij of de wereld?
  • Maatschappij: organisaties & milieu - Vraagstukken worden complexer en overstijgen de muren van organisaties en instellingen. Grenzen vervagen. Steeds meer hybride en open systemen. Buiten komt binnen. Samenwerking wordt co-creatie met omgeving en stakeholders.
  • Interne organisatie - De toekomst vereist een nieuwe structuur. Platte organisaties, bottom-up. Waar ruimte is voor inbreng en betrokkenheid van alle stakeholders. Van medewerkers wordt persoonlijk leiderschap verwacht.
    Teamniveau - Samenwerking, co-creatie en kennisdeling staan voorop. Empowerment, loslaten en vertrouwen van medewerkers. Het is minder belangrijk op welke tijd en plaats mensen aanwezig zijn, als je maar samen de juiste dingen doet! Bij echt teamwerk is het resultaat groter dan wat de som van de individuen kan opleveren.
  • Individuele werknemer - Persoonlijk leiderschap, samenwerking, ondernemerschap, flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid en het nemen van verantwoordelijkheid. Sociale innovatie vereist andere competenties en houdingen van werknemers.

Stap uit je comfortzone

Sociale innovatie vereist daarom andere elementen dan die welke momenteel in traditionele organisaties worden gebruikt. Dat betekent uit je comfortzone stappen. Sociale innovatie stimuleren? Dat is het loslaten van kaders. Het draait om ondernemerschap, samenwerking, reflectie en lerend vermogen. Risico's durven nemen, je kwetsbaar en kritisch opstellen, nieuwsgierig zijn en openstaan voor andere ideeën. Wendbaarheid en verantwoordelijkheid nemen. Een stimulerende omgeving en faciliterend leiderschap zijn daarvoor een voorwaarde. Dat is nogal wat. Bent u klaar om samen te innoveren?

 

Heeft u hulp nodig met uw verandering & transformatie uitdagingen?

SPRING TODAY levert de Change & Transformation experts die de taal van de organisatie spreken en de uitdagingen en complexiteit van de context begrijpen. Zij verbinden, creëren beweging en zetten een route uit naar "de organisatie van morgen!

Blog - contactverzoek