Capability building gaat volgens McKinsey & Company veel verder dan de traditionele opleiding van werknemers . Het gaat erom fundamenteel te veranderen hoe het werk wordt gedaan.

Het is ook een van de beste manieren om mensen, van de C-suite tot de fabrieksvloer, te stimuleren om de transformatie überhaupt te ondersteunen. Dit goed ontworpen programma bevordert productief gedrag en vaardigheden; daarom is het een essentieel onderdeel geworden van elke succesvolle transformatie. In deze blog, bespreken we de meest essentiële elementen van een robuust programma voor capaciteitsopbouw.

Capaciteitsopbouw: de bouwstenen

Capability building verandert de manier waarop mensen hun werk doen. De werkdag wordt teruggebracht tot de meest elementaire onderdelen en opnieuw opgebouwd, waarbij nieuwe gewoonten worden ingebouwd rond oude taken. Deze lessen kunnen basaal zijn, bijvoorbeeld het inkorten van vergaderingen of het schrijven van effectieve mails. De lessen kunnen ook technisch of functioneel van aard zijn. Veel van deze kernideeën klinken als gezond verstand, maar McKinsey & Company ontdekte dat ze zelden gemeenschappelijke praktijken zijn die consequent in een organisatie worden toegepast. Omdat dit verschil uiteindelijk te wijten is aan gedrag, wendde McKinsey & Company zich tot de gedragswetenschap voor oplossingen.

Deze drie sleutelelementen zijn noodzakelijk voor een effectief programma voor capaciteitsopbouw: modellering van leiderschap, brede betrokkenheid van werknemers en virtuele levering.

Rolmodellen

Een van de beste manieren om de invoering van nieuwe denkwijzen en gedragingen te stimuleren, is ervoor te zorgen dat senior leiders de gewenste verandering modelleren. Want mensen imiteren - zowel bewust als onbewust - de acties van de individuen en groepen om hen heen. Als senior leiders een rolmodel zijn voor de gedragsveranderingen die zij van hun werknemers vragen, hebben transformaties 5,3 keer meer kans op succes. Dit betekent dat senior leiders vaak het beste de eerste deelnemers aan een programma voor capaciteitsopbouw kunnen zijn.

Grote betrokkenheid van de werknemers

Deelname aan het transformatieprogramma moet voldoende wijdverspreid zijn om capaciteitsopbouw mogelijk te maken. Zelfs als het wordt aangedreven door een buy-in op topniveau, moet de capaciteitsopbouw nog veel verder worden opgeschaald dan een paar rondes met een paar uitverkorenen, omdat werknemers die niet bij een transformatie worden betrokken zich niet betrokken voelen, buitengesloten en achtergelaten. Alles wat minder is dan brede betrokkenheid doet het doel teniet. McKinsey & Company ontdekten zelfs dat om de basis te leggen voor een werkelijk wijdverbreide verandering, een programma voor capaciteitsopbouw ten minste 25% van het personeel rechtstreeks moet betrekken. Om gedragsverandering in alle lagen van een organisatie te inspireren, zou een programma voor capaciteitsopbouw zich moeten richten op de belangrijkste beïnvloeders van de organisatie.

Virtuele levering

In het tijdperk van de COVID-19 pandemie betekent dit dat capaciteitsopbouw voornamelijk met virtuele middelen moet gebeuren. Gelukkig leent capaciteitsopbouw zich gemakkelijk voor virtueel leren. Volgens McKinsey & Company zijn er aanwijzingen dat virtuele omgevingen ervaringen kunnen opleveren die gelijkwaardig of beter zijn dan die van traditionele persoonlijke programma's en workshops. 87% van de deelnemers aan nieuw aangepaste virtuele ervaringen was het erover eens dat de programma's minstens even doeltreffend waren als persoonlijke evenementen.

Stappen voor capaciteitsopbouw ter ondersteuning van een succesvolle transformatie

Volgens McKinsey & Company zijn er vier opeenvolgende stappen in het ondersteunen van een succesvolle transformatie.
1) Individuele werknemers leren nieuwe capaciteiten.
2) Teams passen ze toe, en capaciteiten en gedrag veranderen.
3) De organisatie begint een verbetering van de doeltreffendheid te zien.
4) Het bedrijf bereikt zijn financiële doelstellingen en andere doelen.

Dit wetende, lijkt het logisch dat een programma voor capaciteitsopbouw wordt aangenomen. Maar, zoals opgemerkt, het is helemaal niet gebruikelijk. Helaas zijn de redenen waarom bedrijven geen prioriteit geven aan capaciteitsopbouw (de leerresultaten zijn te basaal of te afleidend of een belangrijke C-suite speler is gewoon niet geïnteresseerd) gemiste kansen en laten ze de resultaten van transformatieprogramma's aan het toeval over. Effectieve programma's voor capaciteitsopbouw stellen organisaties echter in staat de mentaliteit, het gedrag en de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om een transformatie aan te sturen en hun volledige potentieel te bereiken.

Heeft u hulp nodig met uw verandering & transformatie uitdagingen?

SPRING TODAY levert de Change & Transformation experts die de taal van de organisatie spreken en de uitdagingen en complexiteit van de context begrijpen. Zij verbinden, creëren beweging en zetten een route uit naar "de organisatie van morgen!

Blog - contactverzoek