Dit model, ook bekend als de Kubler-Ross Overgangscurve of de Vijf Fasen van Rouw, werd oorspronkelijk ontwikkeld door psychiater Elisabeth Kubler-Ross in de context van het omgaan met de emotionele reactie op dood en sterven. 

Na verloop van tijd is het aangepast voor gebruik op change management om te begrijpen hoe individuen kunnen reageren op belangrijke veranderingen in hun werk of persoonlijke leven. 

In het begin, wanneer het leven verstoord raakt, kunnen mensen de verandering ontkennen of zich ertegen verzetten en een gevoel van verlies ervaren. Naarmate ze de verandering geleidelijk verkennen en begrijpen, kunnen ze de stap zetten naar acceptatie en betrokkenheid, en de nieuwe realiteit omarmen.

Het model schetst vijf stadia die individuen kunnen doorlopen
wanneer ze worden geconfronteerd met verandering:

Ontkenning

Individuen kunnen het moeilijk vinden om de realiteit van de verandering te accepteren of te geloven. Zorg er dus voor dat werknemers de tijd krijgen om de gevolgen te verwerken.

Woede

Als de realiteit van de verandering doordringt, kunnen mensen een hele reeks emoties voelen, waaronder frustratie, wrok en boosheid.

Onderhandelen

Werknemers kunnen proberen te onderhandelen of compromissen te sluiten om de impact van de verandering te vermijden of te minimaliseren.

Depressie

Naarmate de verandering duidelijker wordt en weerstand minder effectief wordt, kunnen mensen gevoelens van verdriet, verlies en hopeloosheid ervaren.

Acceptatie

n de laatste fase beginnen werknemers de verandering en de gevolgen ervan te accepteren. Ze beginnen de nieuwe realiteit te omarmen en zoeken manieren om zich aan te passen en vooruit te komen.

Kortom, door dit model te gebruiken, erken en behandel je de emotionele reis van individuen tijdens verandering. En ondersteuning en communicatie bieden om de overgang te vergemakkelijken. Dit doe je bijvoorbeeld door duidelijke communicatie te gebruiken, wegversperringen te vermijden of een veilige ruimte te creëren waar mensen hun gevoelens kunnen uiten.

 

Kies het model van Kubler-Ross als:

Je wilt emotionele reacties tijdens belangrijke organisatorische veranderingen begrijpen en beheren.
Het is gunstig wanneer de verandering een grote mate van verstoring met zich meebrengt op voornamelijk individueel en emotioneel niveau.
Denk aan fusies, herstructureringen of grootschalige proces- of technologie-implementaties.

Hebt u hulp/ondersteuning nodig bij uw uitdagingen op het gebied van verandering en transformatie?

SPRING TODAY levert de Verandering & Transformatie experts die de taal van de organisatie spreken en de uitdagingen en complexiteit van de context begrijpen. Zij verbinden, creëren beweging en zetten een route uit naar "de organisatie van morgen!

Blog - contactverzoek