McKinsey & Company, een wereldwijd managementadviesbureau, heeft zijn eigen Change Management Model ontwikkeld: een gestructureerde aanpak voor het managen van verandering binnen organisaties.

Hoewel het model van McKinsey geen pakkende afkorting heeft zoals sommige andere change management modellen, volgt het een reeks belangrijke principes en stappen die organisaties kunnen gebruiken om veranderingen effectief te plannen en te implementeren.

De zeven elementen die in je organisatie te vinden zijn, zijn:

Strategie

Het actieplan van de organisatie om haar doelen en doelstellingen te bereiken.

Structuur

De manier waarop de organisatie is georganiseerd. Dit omvat de hiërarchie, rapportagelijnen en afdelingen.

Systemen

Processen, procedures en routines die aanwezig zijn om de activiteiten van de organisatie te sturen.

Gedeelde waarden

Kernovertuigingen, waarden en bedrijfscultuur van de organisatie.

Vaardigheden

Mogelijkheden en competenties van de werknemers van de organisatie.

Personeel

Het personeelsbestand van de organisatie, inclusief omvang, samenstelling en capaciteiten.

Stijl

Leiderschapsstijl en managementpraktijken binnen de organisatie.

Het Change Management model van McKinsey is gericht op een holistische benadering van verandering die betrokkenheid van leiderschap, medewerkers en een sterke nadruk op resultaten en datagestuurde besluitvorming omvat. 

Uiteindelijk is dit model gericht op het creëren van een duurzame verandering die aansluit bij de strategische doelen en doelstellingen van de organisatie.

 

Kies het model van McKinsey als

De verandering omvat en beïnvloedt meerdere dimensies van de organisatie. Het is nuttig voor strategische veranderingen, zoals verschuivingen in bedrijfsmodellen, het betreden van nieuwe markten of grote reorganisaties. Dit model helpt leiders om de zeven onderling verbonden elementen te beoordelen en op elkaar af te stemmen. En ervoor te zorgen dat ze op elkaar zijn afgestemd om de gewenste verandering te ondersteunen.

Hebt u hulp/ondersteuning nodig bij uw uitdagingen op het gebied van verandering en transformatie?

SPRING TODAY levert de Verandering & Transformatie experts die de taal van de organisatie spreken en de uitdagingen en complexiteit van de context begrijpen. Zij verbinden, creëren beweging en zetten een route uit naar "de organisatie van morgen!

Blog - contactverzoek