Een paar weken geleden hadden we een inspirerende Community Meet-Up sessie met Doris Gottlieb waar we ons concentreerden op het onderwerp 'Engage Through Engagement'.

Eerst bespraken we vragen om meer inzicht te krijgen in de definitie van betrokkenheid voor uw werknemers:

 • Vraag 1: Wat is werknemersbetrokkenheid?
 • Vraag 2: Wat zijn de gedragingen van individuen wanneer zij deel uitmaken van een organisatie met een hoge mate van betrokkenheid?
 • Vraag 3: Wat zouden de voordelen in een organisatie zijn als mensen geëngageerd zouden zijn?
 • Vraag 4: Zou u binnen de organisatie met de beschreven voordelen willen werken?

Deze vragen zijn belangrijk om erachter te komen wat mensen willen om de betrokkenheid binnen uw organisatie te vergroten. Hoe zien zij betrokkenheid? En wat is er nodig om het te realiseren? Door deze vragen te stellen, krijgt u inzicht in wat bevlogenheid betekent voor uw medewerkers.

"Een van mijn opvattingen over betrokkenheid is dat het niet iets is dat mensen kan worden "opgedrongen" door hun wil. Om betrokkenheid te ontwikkelen is het nodig een omgeving te creëren waarin betrokkenheid wordt "uitgenodigd" door de structuren die er zijn en het gedrag van het leiderschap waardoor betrokkenheid kan ontstaan en groeien"
Doris Gottlieb

Daarnaast liet Doris ons een nuttig instrument zien, genaamd The Medicine Wheel© (zie onderstaande figuur). Dit instrument kan worden gebruikt als een kompas voor het ontwikkelen van meer betrokkenheid in organisaties. Alle vijf facetten hangen met elkaar samen, maar niet elk facet kan duidelijk zijn voor een organisatie.

Om betrokkenheid te ontwikkelen kunnen de volgende vragen worden gesteld om te onderzoeken wat nodig is en wat er al is:

 1. Doel: wat is de reden waarom men zich wil engageren? Wat is het Raison d'arte (niet het doel)?
 2. Leiderschap: Voor welke waarden moet u staan om betrokkenheid te stimuleren? Welk gedrag moet u laten zien?
 3. Visie: Is er een gedeelde visie op wat engagement is en wat de voordelen ervan zijn in uw team/organisatie? Welke discussies kunt u aangaan om deze gedeelde visie te creëren/versterken?
 4. Gemeenschap: Wie moet er bij betrokken zijn om de betrokkenheid succesvol te laten zijn? Gaat het alleen om de werknemers? Wat heb je nodig van andere managementniveaus... van anderen?
 5. Management: Welke structuren heeft u om betrokkenheid te stimuleren? Wat moet er ingevoerd worden? Wat bestaat er al?

De meest waardevolle les van dit model is te begrijpen wat er in uw organisatie gebeurt, zodat u kunt zien, horen en voelen wat er nodig is om betrokkenheid te verbeteren.Bijgevolg zijn de organisatiecultuur en nieuw leiderschap beide cruciale aspecten van het implementatieproces van betrokkenheid.

Ter afsluiting gaf Doris ons drie tips om goed te onthouden:

 • Uw model als leider is de sleutel tot succes. "Hoe je het doet is belangrijker dan wat je zegt."
 • Duidelijkheid over de grenzen van het gezag is de sleutel tot een grotere betrokkenheid van mensen;
 • Het is nuttig om te onthouden dat er een vrijheidsschok kan zijn, dus houd stand. Gedragsverandering kan eng zijn, dus het helpt om te zien waar mensen vandaan komen.

  Heeft u hulp nodig met uw verandering & transformatie uitdagingen?

  SPRING TODAY levert de Change & Transformation experts die de taal van de organisatie spreken en de uitdagingen en complexiteit van de context begrijpen. Zij verbinden, creëren beweging en zetten een route uit naar "de organisatie van morgen!

  Blog - contactverzoek