Zijn organisaties gebaat bij investeren in mensen? En hoe kunnen die inspanningen zich verhouden tot de bottom line van jouw organisatie?  

Honnold heeft grote vaardigheid en discipline, maar hij is ook gezegend met een bijzonder brein:
een MRI-scan heeft aangetoond dat zijn hersenen geen angst registreren.

Volgens McKinsey & Company brengt innovatie misschien geen levensgevaar met zich mee, maar wel angst. Tegenslagen, kritiek en zelftwijfel weerhouden veel mensen ervan te innoveren. Daarom zullen de meeste teams, in momenten van eerlijke zelfreflectie, beamen dat angst innovatie kan verlammen. In feite heeft Mckinsey & Company onlangs executives ondervraagd en wat blijkt? 85 procent was het erover eens dat angst vaak of altijd de innovatie-inspanningen in hun organisatie tegenhoudt.

Toch is innovatie een kritieke motor voor groei. Daarom investeren veel toonaangevende innovatoren in het opbouwen van een bedrijfscultuur die de infrastructuur voor succes koppelt aan een doordacht ontwerp van de emotionele reis van de werknemers ernaartoe. Daarom heeft McKinsey onderzoek gedaan naar wat een succesvolle innovatiecultuur inhoudt. Zij zochten naar verschillen tussen de manier waarop leidende innovatoren (organisaties die in het topkwintiel van innovatie zitten) en alle andere organisaties de angsten aanpakken die innovatie-inspanningen kunnen belemmeren.

De belangrijkste bevinding van hun onderzoek is dat de cultuur en de ervaring van werknemers met innovatie sterk correleren met het algehele succes van een organisatie bij het innoveren. Tegelijkertijd is angst een constante voor bijna alle uitvoerders. Er zijn echter grote verschillen in de aard en de intensiteit van die angst, alsook in de manier waarop bedrijven de negatieve gevolgen ervan temperen. Uit onderzoek blijkt dat drie angsten bedrijfsinnovaties meer dan andere tegenhouden: angst voor kritiek, angst voor onzekerheid en angst voor negatieve gevolgen voor de eigen carrière.

Vijf fundamenten van een innovatiecultuur

Organisaties die een bloeiende innovatiecultuur willen opbouwen, moeten systematisch en doelbewust te werk gaan. Onderzoek van Mckinsey & Company en ervaringen van klanten hebben aangetoond dat alle goed presterende innovatoren in verschillende mate vijf dimensies van innovatiecultuur omarmen (zie bijlage):

  1. Geloof en waarde: innovatie wordt gezien als een morele verantwoordelijkheid
  2. Frame en kampioen: het delen van succesvolle verhalen over vroegere, huidige en toekomstige innovaties
  3. Signaleren en symboliseren: het gebruik van symbolen om innovatie te versterken
  4. Tonen en ritualiseren: innovatiedagen, hackathons en vergadervrije dagen als innovatierituelen.
  5. Afscherming en empowerment: het gebruik van angst als motivator

De meest waardevolle les van dit model is te begrijpen wat er in uw organisatie gebeurt, zodat u kunt zien, horen en voelen wat er nodig is om betrokkenheid te verbeteren. Bijgevolg zijn de organisatiecultuur en het nieuwe leiderschap beide cruciale aspecten voor het implementatieproces van betrokkenheid.

Kortom, om een cultuur met een menselijke kant naar innovatie te creëren, moeten organisaties hun werknemers de zekerheid geven dat het oké is om te experimenteren, vragen te stellen en feedback te geven:

"Er is een gevoel van veiligheid en zekerheid aanwezig in de organisatie dat het vertrouwen schept waardoor mensen risico's kunnen nemen, zoals liefdevolle ouders en kinderen. Veiligheid kweekt uitproberen en experimenteren."

innovatief leider

Heeft u hulp nodig met uw verandering & transformatie uitdagingen?

SPRING TODAY levert de Change & Transformation experts die de taal van de organisatie spreken en de uitdagingen en complexiteit van de context begrijpen. Zij verbinden, creëren beweging en zetten een route uit naar "de organisatie van morgen!

Blog - contactverzoek