agile scrum Astrid Schipper Lisette Weersink Spring College

Wendbaarheid in teams: het individu als vertrekpunt of flexibiliteit in rollen? (Deel 1)

We horen en lezen veel over wendbaarheid in organisaties. Technieken als agile en scrum worden in snel tempo ingevoerd en het werkt. Maar het is niet het enige ei van Columbus. Als techniek het doel wordt dan mis je wat. Want haal je er wel alles uit als het gaat om wendbaarheid? Wat zich in de groep afspeelt is immers een autonoom proces en kent een geheel eigen dynamiek. Hoe stuur je hier nou op?

Gedragsvoorkeuren

Dragen bijvoorbeeld instrumenten die gedragsvoorkeuren meten hier aan bij? Jij hebt vast in jouw carrière ook wel eens zo’n vragenlijst ingevuld. Bijvoorbeeld in het kader van een assessment, persoonlijke coaching, teamontwikkeling, leiderschapstraject.

Welke ervaring heb jij hier mee?

Voel je je in een hokje geplaatst? Of heeft het duiden met een kleur, type indicator, geleid tot meer inzicht en verbinding met collega’s. Wordt er zorgvuldig en juist mee omgegaan of werkt het ook stigmatiserend in jouw organisatie?

Wat ik laatst hoorde van een dierbare klant: “Ik heb een aversie tegen het plaatsen van mensen in een vakje, maar ik weet ook dat we dagelijks niet anders doen. Deze methodiek helpt mij om door in vakjes te denken het andere vak beter te begrijpen en me daarmee te verbinden.” Herkenbaar?

Verbinding

Goed in verbinding staan met jezelf, anderen en de omgeving zijn randvoorwaarden voor samenwerking. Dan kun je gezamenlijk behendig en snel manoeuvreren.
Mits goed toegepast draagt het inzicht in gedragsvoorkeuren bij aan het vergroten van de teameffectiviteit en dus ook de wendbaarheid. Het is echter geen vrijbrief voor het eigen gedrag. “Ik ben nou eenmaal zo dus …”

Rollen

Wij mensen zijn verre van consequent in ons gedrag. Daarnaast is het ook af en toe vermoeiend en ingewikkeld om je in de ander te verplaatsen. Zeker als we onder druk komen te staan. Of als we een besluit moeten nemen. In het groepsproces speelt zich namelijk ook veel af op het onbewuste niveau. De rollen die leden van een team aannemen zijn van elkaar afhankelijk en wisselen continu. We verhouden ons steeds weer opnieuw tot elkaar.

Ter illustratie een voorbeeld:

Henk oppert in een projectgroep een in jouw ogen onuitvoerbaar idee op het verkeerde moment.  Als projectleider ben je echter op de hoogte van zijn drijfveren en motieven, je kent zijn focus, dus je smoort het niet meteen in de kiem maar geeft hem de ruimte om het met de groep te onderzoeken. Er is echter ook ongeduld bij jou en in de groep. Dat is in strijd met de ruimte die je wil geven. We uiten dit niet maar in onze lichaamstaal is het te zien. Iedereen merkt het en gaat zich daartoe verhouden. Bijvoorbeeld door Henk juist te ondersteunen, ook ongeduldig te worden, af te haken in het proces, te twijfelen aan de veiligheid in de groep etc. Hierdoor voer je uiteindelijk, met alle goede bedoelingen, toch niet het goede gesprek. En lever je dus niet het beste resultaat als team.

Sturen op rollen

Je kunt op die rollen sturen. Met als doel om al het potentieel wat aanwezig is op het juiste moment aan te spreken. Potentieel in de vorm van: meningen, ideeën, invloeden, vaardigheden maar ook frustraties, angsten, irritaties, en verschillen.

Het vergroten van de wendbaarheid van je team. Hoe doe je dat nou? Welk antwoord kunnen we geven? Er zijn verschillende invalshoeken, dat is duidelijk. 
Wanneer neem je het individu als vertrekpunt en wanneer de rollen. Wil je ook antwoord op die vraag? Neem dan contact met ons op.

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een interim, search & consultancy organisatie met dé beste experts op het gebied van Change & Transformation. Wij helpen de top 100 organisaties, nationaal en internationaal, in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde Change & Transformation professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *