wendbare organisatie

Organisaties worden wendbaar, HR stuurt mee.

Iedereen die veel bezig is met veranderingen in organisaties moet ervaren dat de snelheid van veranderen hoog is. Dit wordt vooral ingegeven door ontwikkelingen vanuit de externe wereld en minder “van binnen uit”. Dit ondernemen in de nieuwe economie wordt met name gedreven door de werkelijkheid van de klant van vandaag. Het is dus nodig dat bedrijven wendbaar zijn om in te kunnen spelen op datgene wat de klant anno 2016 vraagt.

Waarde toevoegen voor de klant

Was het voorheen zo dat organisaties zich vooral aanpasten door te reorganiseren, in de nieuwe wereld is dat anders. Het is zaak dat organisaties zich weten aan te passen door in te spelen op de concurrentie, toezichthouders, nieuwe toetreders en technologie. Allemaal met het doel om waarde toe te voegen voor de klant en zo de klant aan je te binden. De klant heeft immers keuze genoeg. Maar dit vraagt wel om bewustwording bij het management. Ik schrok toen ik las dat 80% van de CEO’s overtuigd is dat hun merk superieure klantbeleving waarmaakt, terwijl slechts 8% van hun klanten het hiermee eens is. Dit vraagt toch om een andere focus op superieure klantbeleving? Maar vooral om een wendbare of agile organisatie.

Wat is wendbaarheid?

Wat verstaan we nu eigenlijk onder wendbaarheid? In algemene termen betekent het dat het gaat om het vermogen van een organisatie om zich proactief aan te passen aan veranderingen of ontwikkelingen. Enkele voorbeelden die de noodzaak illustreren om als organisatie wendbaar te zijn:

  • “Nieuwe aanbieders op de markt die handig gebruikmaken van de krenten uit de pap, dwingen bestaande aanbieders om echt na te denken wat klanten willen.”
  • “Ondernemingen die niet inspelen op nieuwe vormen van distributie verliezen de slag met de aanbieders die technologie gebruiken om de klant via het kanaal te bedienen wat hij wenst.”
  • “Talentvolle medewerkers nemen de benen als ze beknot worden in hun ontwikkeling, te veel sturing ervaren en het idee hebben dat ze geen waarde toevoegen voor de klant.”

Oud-CEO van DSM, Peter Elverding, zei het heel treffend: “Bedrijven die zich niet aanpassen sterven uit als dinosaurussen”. De voorbeelden zijn bekend: V&D, Polaris, Nokia en vele anderen. Wendbare organisaties vragen wendbare medewerkers. Laten we eens kijken welke rol HR moet pakken om organisaties verder te brengen in hun vermogen om waarde te creëren door wendbaar te zijn.

De wendbare organisatie en leiderschap

Het kenmerk van wendbare organisaties is dat er wordt samengewerkt vanuit teams die hun eigen doelen stellen en niet vanuit traditionele hiërarchische principes. KPI’s of lange-termijn-doelen zijn daarbij niet langer in de lead. Dit betekent minder managementlagen en heldere besluitvorming binnen het team. Geen verstarring door stuurgroepen waarin tegengestelde belangen de besluitvorming beïnvloeden en vertragen. Het is niet de manager die opdraagt wat er gedaan moet worden, maar het zijn de teams die werken aan concrete resultaten en daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Dit vraagt een ander type manager, namelijk een manager die coacht en faciliteert en niet directief stuurt. In ieder geval altijd vanuit de grondgedachte: “Hoe creëren we waarde voor de klant”? HR kan hieraan een bijdrage leveren door performance management meer te richten op de resultaten van coaching en de mate waarin de leidinggevende in staat is om dienend en faciliterend te zijn. Ook in de werving en doorstroming kan HR een rol pakken door het profiel van de wendbare manager op te stellen.

Een wendbare organisatie is een lerende organisatie

Door de intensieve samenwerking in teams ontstaat een voedingsbodem waarin leren centraal staat. Resultaten die teams behalen waardoor waarde wordt gecreëerd voor de klant zijn ook van onschatbare waarde voor andere teams. Het actief delen van informatie over deze best practices laat andere teams leren en zorgt dat wat er geleerd wordt ook geborgd is “op iedere werkplek”. De bijdrage van de Learning & Development functie binnen de organisatie wordt daarmee wellicht ook anders. Deze zou zich moeten richten op het borgen van leren en het faciliteren van leren in de werksituatie. Hierdoor wordt leren effectief en wordt een culture of learning gecreëerd. Faciliteren bestaat uit het opzetten van platforms en communities waar leerervaringen uitgewisseld en vastgelegd kunnen worden. Ook in het ondersteunen van managers hoe leren centraal te stellen en invulling te geven aan de vraag: “Hoe heeft leren bijgedragen aan het creëren van waarde voor onze klant?”

Wendbaar talentmanagement

Medewerkers die de toegevoegde waarde van de wendbare organisatie begrijpen, willen niet werken in een bedrijf waar 2/3 van de mensen bezig is met het vertellen wat de andere 1/3 moet doen. De talenten van nu willen werken in een organisatie waar ze kansen krijgen om dingen te doen waar ze goed in zijn. Dit heeft natuurlijk impact op de wijze waarop je uitdraagt waar jouw organisatie voor staat om op die manier een aantrekkelijke werkgever te zijn. Zo weet je de beste mensen in de ‘war for talent’ voor jou te winnen. Dat betekent dat je mensen aan je probeert te binden die energie en excelleren als hun kwaliteiten zien en ondernemerschap in een team brengen, hetgeen leidt tot tastbaar resultaat. Daar ligt de focus op en niet, in eerste instantie, op beloning of andere materiële aspecten. Binnen talent management komt de focus te liggen op het vermogen om teams verder te brengen, anderen mee te nemen in het realiseren van resultaat en het vermogen om je als coachende leider te ontwikkelen.

Ik heb hier slechts enkele voorbeelden beschreven over de rol van HR in het verder brengen van organisaties in hun wendbaarheid om excellente klantbeleving te realiseren. In een volgende blog zal ik nog enkele andere drivers voor agility beschrijven.

Meer weten?

Wil je met ons van gedachten wisselen over dit artikel of onderwerp? Neem contact met ons op via info@springtoday.nl.

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een interim, search & consultancy organisatie met dé beste experts op het gebied van Change & Transformation. Wij helpen de top 100 organisaties, nationaal en internationaal, in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde Change & Transformation professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *