Transformatie manager

De wereld verandert, organisaties veranderen mee. Als transformatie manager is het de taak om deze veranderingen te begeleiden. Veranderen is een bekend, maar ook complex begrip. Ook is het een begrip dat we tegenwoordig allemaal belangrijk blijken te vinden. Ook al vinden we het belangrijk, makkelijk is het niet. We willen het liefst zo snel mogelijk -via van tevoren vastgestelde en te voorspellen stappen- naar resultaat. Maar hoe maakbaar is een organisatie?

Omarmen van complexiteit

Veel bedrijven hebben initieel de neiging om een transitie lineair te gaan organiseren en de mate van complexiteit en onzekerheden te verminderen. Risico’s moeten onder controle worden gebracht en de implementatie moet zo snel mogelijk vorm krijgen. Maar is dit wel de juiste weg om de transformatie geadopteerd te krijgen? Het is juist van belang om de complexiteit op te zoeken en te omarmen.

Maar hoe doe je dat dan?

De eerste stap is om een ambitie neer te zetten die richting geeft en alle doelgroepen betrekt in het proces. Je wil alle perspectieven en alle (latente) behoeften van de diverse stakeholders in kaart brengen en aannames testen. Zo ga je een iteratief proces in van experimenteren, samen oplossen en co-creëren, totdat je tot de beste oplossing gekomen bent. Hoe groter de betrokkenheid, hoe groter de mate van adoptie, hoe beter het resultaat!

Wij helpen verder

SPRING TODAY helpt organisaties aan de beste professionals op het gebied van Change & Transformatie om organisaties te begeleiden tijdens hun transformatie. Professionals die vooropgaan in verandering en de juiste weg weten te bewandelen om zo tot een succesvolle transformatie te komen.