Tag Archief van: autumn college

De paradox van de maakbare organisatie

Een prachtige titel. Wat bedoelen we hiermee? Organisatieveranderingen komen vaak niet goed van de grond of ze bereiken niet de gewenste doelen. We willen complexe veranderingen graag managen. Maar kan dit ook echt?

Lineaire aanpak 

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven de begin fase van projecten – waar de mate van complexiteit en chaos hoog zijn – zo kort mogelijk maken. Onzekerheden weg-managen. Risico’s mitigeren. Snel sturend richting implementatie. Komt de doelgroep al een keer aan het woord, dan is dit vaak éénmalig; veel te weinig! Deze projectmatige aanpak leidt vaak tot een verkeerde problem-solution-fit. Met als gevolg dat het resultaat uiteindelijk niet door de gebruiker wordt geadopteerd.

Complexiteit omhelzen

Het is juist deze eerste fase – de door Steve Blank omschreven ‘Search fase’ – die vitaal is voor het succes van een project. Een fase waarin je juist  complexiteit moet gaan opzoeken in plaats van onderzekerheden wegmanagen. Waarin je een ambitie zet die richting geeft. Je de doelgroep betrekt in het proces. De perspectieven van alle stakeholders wilt weten. Tools in zet om (latente) behoeften in kaart te brengen met bijvoorbeeld context mapping of photo diaries. Gemaakte aannames gaat testen. Samen oplossingen gaat co-creëren. En met het resultaat binnen de doelgroep gaat experimenteren. Zo maak je verschillende iteraties totdat de juiste market-fit, of organizational-fit gevonden is. Hoe meer de doelgroep wordt betrokken in het proces, hoe groter de kans is dat de doelgroep het resultaat gaat gebruiken.

Dit is hoe een ontwerpproces in zijn werk gaat en hoe een itteratief proces in zijn werk gaat en zich onderscheidt van een projectmatige aanpak. Een doel of een ambitie zetten aan het begin van een project is richtinggevend. Niet om op afgerekend te worden, maar om richting te hebben. En als je durft om een doel ‘bold’ genoeg te maken, brengt dat al beweging op zich.

De eerste ideeën zijn vaak de meest rechte lijn naar dit doel toe. Pas als we deze lijn loslaten, als we verder gaan dan de rationele realiteit, als we met elkaar de visies op tafel leggen en open staan voor wat zou kunnen, dan ontstaat er creatie met gezamenlijke oplossingen.

Hierin kom je aspecten tegen die je van te voren niet had kunnen bedenken. Kaders worden gaande weg het proces gevormd. Bijvoorbeeld door wensen vanuit de stakeholders, regels vanuit wetgeving of behoeften vanuit gebruikers.

En, in hoeverre is een organisatie dan nog maakbaar?

Meer weten?

Lees hier het vervolg op deze blog. Wil je met ons van gedachten wissen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op via info@springtoday.nl.

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een interim, search & consultancy organisatie met dé beste experts op het gebied van Change & Transformation. Wij helpen de top 100 organisaties, nationaal en internationaal, in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde Change & Transformation professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

De paradox van de maakbare organisatie (2)

Een prachtige titel. Wat bedoelen we hiermee? Organisatieveranderingen komen vaak niet goed van de grond of ze bereiken niet de gewenste doelen. We willen complexe veranderingen graag managen. Maar kan dit ook echt?

Hoe een organisatiekundige verandertrajecten ontrafelt en beïnvloedt

Natuurlijk is het belangrijk om aan het begin van een verandertraject een doel of resultaat te formuleren. En natuurlijk lukt het niet altijd om projecten binnen gestelde tijd en budget te realiseren want de werkelijkheid blijkt vaak veel weerbarstiger dan van te voren bedacht. Maar een helder doel of resultaat geeft wel richting aan een verandertraject en zorgt ervoor dat iedereen weet waar de organisatie naartoe wil bewegen.

De invulling van een verandertraject is echter mede afhankelijk van de ‘sense of urgency’ en hoe dringend en relevant deze is om te veranderen. Is de reden voor verandering ‘druk van buiten?’ Is er een conflict? Willen we verbeteren of moeten we vernieuwen? Of moeten we zelfs onze organisatieprincipes aanpassen? Dit alles bepaalt mede de snelheid van de nodige verandering.

Hoe duidelijker het gewenste resultaat/doel omschreven kan worden en hoe meer bekendheid met de weg hiertoe te komen, des te eenvoudiger is het verandertraject in fasen en stappen te definiëren. Maar vaak is dit niet het geval en daarom is de diagnosefase van groot belang voor een organisatiekundige. In deze fase probeer je de werkelijkheid vanuit verschillende brillen te bekijken en samen met de opdrachtgever te puzzelen naar de vraag achter de vraag om de situatie en problematiek goed te doorgronden.

Dit betekent echter niet dat er eindeloos tijd is om te gaan onderzoeken, analyseren en nogmaals onderzoeken. Wij adviseurs zijn er om de opdrachtgevers te helpen hun complexiteit te reduceren en tempo te houden in het traject.

Maar ook de invulling van het veranderplan en de uitvoeringsfase zijn belangrijk. Gaan we eenmalig interventies toepassen of zijn er meerdere cyclische processen van opeenvolgende interventies nodig? Gaan we duidelijk sturen op het resultaat of op het proces? Dit zijn allerlei afwegingen, die de aanpak beïnvloeden.

En ja, daar gebruiken we inderdaad allerlei modellen voor. En natuurlijk weten we dat een model slechts een ‘beperkte’ weergave van de werkelijkheid is maar het helpt te kijken naar de problematiek. Het is juist onze kracht om verschillende modellen naast te elkaar te leggen en te weten wanneer je welk model kunt toepassen. Meervoudig kijken naar een situatie helpt om aandacht houden voor de weerbarstige realiteit. En die is lastig als het om menselijk gedrag gaat dat verandertrajecten op allerlei manieren kan beïnvloeden. Gedrag dat beïnvloed wordt door een al dan niet heldere visie & strategie, persoonlijke drijfveren, allerlei aannames en overtuigingen, door groepsdruk en door machtspelletjes in organisaties.

In hoeverre zijn mensen dan nog te beïnvloeden en is een organisatie dan nog maakbaar?

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een interim, search & consultancy organisatie met dé beste experts op het gebied van Change & Transformation. Wij helpen de top 100 organisaties, nationaal en internationaal, in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde Change & Transformation professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!