SPRING TODAY HEALTH!

‘De vraag naar zorg wordt door de vergrijzing de komende jaren veel groter terwijl er gelijktijdig een enorm personeelstekort ontstaat. De transformatieopgave in de zorg is fors als we allemaal ook de komende decennia op goede zorg willen kunnen blijven rekenen!’

SPRING TODAY ziet veel organisaties worstelen met veranderingen die op hen afkomen. Wendbaarheid is van levensbelang. Voor de top 100 organisaties in Nederland en België bemiddelen zij de beste experts op het gebied van Change & Transformatie.

Het was dan ook een hele logische stap om met deze kennis en ervaring SPRING TODAY Health neer te zetten! De experts zijn herkenbaar doordat ze in staat zijn om verbinding te maken, beweging kunnen creëren en een heldere route inzetten en communiceren naar ‘de organisatie en zorg van morgen’. Vandaag spreken we met 

De twee initiatiefnemers: Lisette Weersink; Managing Director SPRING TODAY en Suze Linders; ervaren interimmanager op strategisch- en bestuursniveau in de zorg (links op de foto).

 

SPRING TODAY bestaat al geruime tijd en is dé interim, search en consulting partner op het gebied van Change & 

Transformatie. Zo levert Spring Today experts voor grote namen als: Nike, ASML, AkzoNobel en Philips. En dan nu ook voor de zorgsector. Hoe is dat ontstaan? Lisette vertelt enthousiast. ‘Dat is eigenlijk heel leuk, ik kreeg een belletje van Suze. Ik leerde haar kennen via The Next Women, een netwerk van vrouwelijke ondernemers, waar Suze aan verbonden is als mentor. Het was op de dag dat een aantal vrouwelijke ondernemers zich mochten presenteren aan H.M. Koningin Maxima, waaronder ook ik met SPRING TODAY. Suze belde me naderhand en zei dat ze onze visie heel gaaf en relevant vond. Ze vertelde over de uitdagingen waar zorgorganisaties voor staan en dat change, innovatie en transformatie belangrijke strategische speerpunten in de zorg zijn om de komende jaren de kwaliteit en beschikbaarheid te kunnen blijven waarborgen.’ (Suze) ‘Wat ik met name heel leuk vond is dat Lisette er direct open voor stond en zei ‘ja laten we om tafel gaan!’ Daar zat al zoveel energie in!’ Zij zijn gaan brainstormen en SPRING TODAY Health werd geboren!

 

‘De meeste organisaties hebben op alles bezuinigd om maar zoveel mogelijk handen aan het bed te kunnen behouden.’

 

Welke problemen/issues in de zorg kunnen volgens jullie beetgepakt worden met change en transformatie expertise? (Lisette) ‘Er zijn natuurlijk meerdere problemen, maar als ik even vanuit mijn vakgebied kijk zie ik direct de personele tekorten. Ook zie ik dat organisaties worstelen om hun logistieke en primaire processen te vereenvoudigen en strakker te krijgen.’ Suze vult hierop aan. ‘De laatste jaren is er al een hoop bezuinigd in de zorg. Er wordt steeds meer in de keten en regionaal samengewerkt om ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te bieden en zo de zorg betaalbaarder te krijgen. Maar door alle bezuinigingen hebben de zorgorganisaties weinig kunnen investeren in zaken zoals bijvoorbeeld de ICT-infrastructuur. De meeste organisaties hebben op alles bezuinigd om maar zoveel mogelijk handen aan het bed te kunnen behouden. Maar zorgorganisaties krijgen te maken met een steeds groter wordend personeelstekort en een enorme vergrijzing, dus steeds meer zorgvraag. Alleen als zorgorganisaties innovaties op gebied van digitalisering, robotisering, en andere technologische vernieuwing weten te omarmen kunnen ze mijns inziens de kwaliteit van de zorg blijven waarborgen. De urgentie is nu zo groot, organisaties moeten nu wel. Ik wil graag dat wij, maar ook de generaties na ons nog die kwaliteit van zorg krijgen die we nu nog hebben. Dat lukt niet als zorgorganisaties niet weten te versnellen. Ik kan in mijn eentje als interim-directeur nog wel een aantal veranderprogramma’s begeleiden, maar dat is en blijft een druppel op een gloeiende plaat. Er is meer kennis en expertise nodig op het gebied van change en innovatie om een gedragen transformatie tijdig binnen de gehele sector te realiseren.’ (Lisette) ‘Het vraagt veel zorgvuldigheid; artsen en andere behandelaars vinden het moeilijk om werkmethoden te wijzigen omdat ze bang zijn voor complicaties c.q. evidence based werken. Onze experts hebben ervaring in de zorg en de expertise om innovaties en veranderingen op de juiste manier te introduceren en te implementeren. De zorg heeft een complex stakeholderveld, waar zoveel partijen belangen en invloed hebben en hun rol moeten pakken. Op het moment dat je een verandering wilt gaan implementeren raakt dat enorm veel verschillende mensen en groepen. Dit maakt de zorg heel uitdagend en het is meteen de reden waarom het zo lastig is om die transformatie en innovatie beet te pakken. Vanuit die change en transformatie-bril hopen we de sector te gaan helpen. De ervaring die we nu op hebben opgedaan uit het bedrijfsleven heeft een andere achtergrond, maar de uitdagingen zijn in de basis hetzelfde.’ Suze ziet deze overeenkomst ook. ‘Dit was ook de reden dat ik met SPRING TODAY samen wilde; de zorgsector en multinationals hebben veel parallellen en kunnen heel veel van elkaar leren. Deze kennis willen we gaan bundelen, delen en verspreiden.’

Jullie gaan verder en willen een grotere impact hebben. Mede door de expertise en het netwerk in change en transformatie, is Spring Today ook initiatiefnemer van het Change Management Platform. Wat willen jullie bereiken met dit platform? Lisette vertelt: ‘Wij geloven heel sterk in de kracht van kennisdeling. In dit platform zijn er verschillende tafels rondom change en transformatie voor de multinationals en de zorgsector en verbinden we eindverantwoordelijken/de thoughtleaders uit de diverse organisaties met elkaar en met de wetenschap. Op deze wijze willen we de professionals versterken in hun rol en daarmee ook de organisaties erachter. Bijna alle multinationals en de grotere bedrijven zijn onderdeel van dit platform en we hebben regelmatig hoogstaande gastsprekers, ieder met een eigen perspectief en onderzoek in dit vakgebied, zoals bijvoorbeeld onlangs Professor Transitiekunde Jan Rotmans (Erasmus Universiteit) met een heel boeiend betoog over ‘Crisis als kans voor bedrijven’. Met de oprichting van dit platform merken we dat we echt inspelen op een grote behoefte aan die kennisdeling en hebben we al veel impact gecreëerd!’

 

‘De zorg heeft toch vaak een soort eigenheid’

 

Wat een heel bijzonder initiatief. Als we ons weer even focussen op de experts van SPRING TODAY Health. Wat voor experts kan de zorgsector verwachten? Suze legt dit uit. ‘Wij kennen experts met ervaring in de zorg. De zorg heeft toch vaak een soort eigenheid. Het gaat dan om programmadirecteuren, projectleiders en bijv. innovatiemanagers; ze hebben verschillende functienamen in de zorg maar het gaat om die sociale gedragskant gecombineerd met planmatige en resultaatgerichte manier van werken. Dus om het organiseren van een route naar een gewenst en gedragen resultaat. Dat doen we door oog te hebben voor de impact en veranderbereidheid bij de verschillende stakeholdergroepen en te zorgen dat de juiste mensen met elkaar verbonden worden, door het juiste gesprek te voeren, besluiten te nemen en de voortgang te monitoren. Dit wordt ondersteund met het inzetten van diverse interventies, sessies en communicatie om zo toe te werken naar een geadopteerde manier van werken voor iedereen. Dit zijn de kernactiviteiten die we proberen toe te voegen om de transformatie te versnellen en innovatiekracht van binnenuit te vergroten.’

 

‘Als we niets doen lopen de zorgkosten alleen maar op en moeten we in 2040 allemaal 80% belasting betalen! Dat wil natuurlijk niemand’

 

Wat is het risico op termijn als de zorg niet verandert? Als de transformatie niet lukt? Lisette legt uit. ‘Als we niets doen lopen de zorgkosten alleen maar op en moeten we in 2040 allemaal 80% belasting betalen om de zorgkosten nog te kunnen dekken en dat wil natuurlijk niemand.’ Suze vult aan: ‘Nu werkt 1 op de 7 mensen in de zorg. Als we niets doen is dat in 2040 dat 1 op de 4! Ook Covid-19 heeft wel duidelijke gemaakt dat organisaties echt wendbaarder moeten worden. Dat betekent dat de change competenties en expertise in bedrijven maar ook binnen zorgorganisaties versterkt moeten worden. Dat mensen nog meer een verander-mindset gaan krijgen. We gaan niet meer lineair van ‘A’ naar ‘B’, het is een iteratief en altijd aanwezig proces geworden. Verandering is de nieuwe constante! Daar moet meer oog voor komen. Zodat we met alles kunnen omgaan wat er op organisaties afkomt.’

 

De zorg is heel belangrijk en raakt natuurlijk iedereen. (Lisette) ‘Het ben jij zelf, je kind, een ouder, die op enig moment zorg nodig heeft. Om goede zorg voor iedereen te kunnen blijven garanderen vraagt de wendbaarheid van artsen, verplegend personeel, maar ook van de patiënt met zijn uitgesproken verwachtingen, de zorgverzekeraar, etc.’  (Suze) ‘We willen echt meedenken met opdrachtgevers om te kijken wat nodig is om die volgende stap te maken. Welke expertise zal hen verder helpen?’ (Lisette) ‘Vanuit mijn kant van het vak weet ik dat er echt goede professionals zijn die deze expertise bezitten. Wij willen hen verbinden. Change en transformatie is een niche waarin we ons begeven, organisaties wendbaarder maken. Dat is echt het stuk dat wij kunnen brengen en waarvan wij overtuigd zijn dat het bijdraagt aan het realiseren van de transformatie in de zorg.’

 

‘Covid-19 heeft laten zien dat organisaties echt nog veel wendbaarder moeten worden’

 

Het valt op dat jullie veelal dezelfde beweegredenen hebben. Jullie hebben elkaar echt gevonden. (Suze) ‘Dat is ook echt onze kracht. Ik breng die strategische bestuurlijke ervaring binnen verschillende zorginstellingen en  weet welke issues er spelen. Vanuit Spring Today de kennis rond change, innovatie en transformatie.’

 

Dat is ook de reden dat die opdrachtgevers in de zorg voor SPRING TODAY Health moeten kiezen? (Lisette) ‘Ja, wij hebben duidelijk de expertise die maakt dat er een gedragen verandering wordt gecreëerd. En dat is echt een vakgebied. Changemanagement is een behoorlijk breed begrip geworden. Wij zoeken niet de changemanagers die het vanuit een buikgevoel te werk gaan. Maar we zoeken echt degene die vakkennis hebben, die met verschillende modellen, theorieën, methodes veranderingen tot stand kunnen brengen. Zij kunnen een gedragen verandering bewerkstelligen. De koers naar de eindstreep uitzetten.’

 

‘Wat ik zelf heel erg merk en wat echt mijn drijfveren zijn, is om bruggen te slaan en de juiste mensen met elkaar te verbinden’

 

Spring Today Health is helemaal klaar om de zorgsector te betreden en die gedragen verandering te bewerkstelligen met de juiste experts. Een maatschappelijke doelstelling. Afgelopen tijd hebben we kunnen voelen hoe belangrijk de zorg is in onze samenleving, kijkend naar Covid-19. Je kan wel zeggen dat SPRING TODAY Health op het juiste moment komt. Waar halen jullie het enthousiasme vandaan om aan de slag te gaan met dit maatschappelijke doel? Lisette begint. ‘Ik doorzie vaak snel waar het vastloopt en wat er nodig is om dat te doorbreken. Wat ik zelf heel erg merk en wat echt mijn drijfveren zijn, is om bruggen te slaan en de juiste mensen met elkaar te verbinden. Met name als dit ook echt mensen en organisaties verder kan helpen. Op deze wijze wil ik heel graag mijn toegevoegde waarde en impact leveren.’ (Suze) ‘Mijn drive is echt de zorg. De zorg raakt ons allemaal. Hoe houden we deze betaalbaar zonder kwaliteitsverlies? Meer expertise op het gebied van gedragen veranderingen is nodig. Het verschil daarin maken is mijn drive. Met SPRING TODAY Health veel meer change en impact creëren dan ik in mijn eentje kan als interim-directeur.’ Ze voegt hier lachend aan toe: ‘En omdat ik dit met Lisette mag doen, wordt ‘onze journey’ ook nog een feestje!’ Er wordt gelachen en instemmend geknikt. Iemand nog het laatste woord? (Suze) ‘Zorgprofessionals vinden veranderen nog vaak eng en weerstand is snel geboren; Maar veranderen is echt leuk! Onze experts maken het leuk! Zij snappen dat je moet uitnodigen!’

Fotografie: Sacha Smeets

Meer weten?

Meer informatie over SPRING TODAY HEALTH? Klik hier, of neem contact met ons op via info@springtoday.nl.

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een interim, search & consultancy organisatie met dé beste experts op het gebied van Change & Transformation. Wij helpen de top 100 organisaties, nationaal en internationaal, in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde Change & Transformation professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *