Prof. Jan Rotmans: In Tijden van Crisis; wat betekent dat voor bedrijven?

Change Management Platform powered by Spring Today

Onze bijeenkomst op 18 juni van het Change Management Platform NL was weer zeer geslaagd! Met als hoogtepunt gastspreker Jan Rotmans, Hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het thema van deze bijeenkomst: In Tijden van Crisis; wat betekent dat voor bedrijven? Een mooi actueel thema waar we allemaal mee te maken hebben. Resulterend in een sessie vol in spiratie!

Het CMP kwam bijeen geheel Corona-proof in hybride vorm, een deel was fysiek aanwezig en de rest online. We nemen je mee door het verhaal van Jan Rotmans dat centraal stond tijdens de bijeenkomst!

‘Chaos’

Deze Coronacrisis brengt chaos. Maar is dat erg? ‘Chaos’ betekent in het Grieks ‘geboorte’, volgens Rotmans betekent chaos dat we tot de kern van transitie komen. Crises hebben we nodig om ons gedrag te veranderen. Een echte transitie kan pas plaatsvinden na meerdere crises. Jan Rotmans voorspelt dat de wereld niet helemaal gaat veranderen door de deze crisis, men keert snel weer terug naar oud gedrag. Maar een deel van de mens zal daadwerkelijk veranderen, en dat betekent een mooi begin van een transitie!

De blinde vlek

Deze crisis dringt diep op systeemniveau binnen, dit heeft te maken hoe wij als samenleving met onzekerheden omgaan. Deze Coronacrisis valt onder de Unknown-Knowns (Hidden facts). We wisten dat dit zou kunnen gebeuren, maar we verdringen het. De blinde vlek. Dingen die we weten, maar stelselmatig vergeten. Volgens Jan Rotmans laat dit zien dat organisaties verschillende scenario’s moet ontwikkelen, verwacht het onverwachte . Hij legt uit dat elk verdienmodel in elke sector momenteel onder druk staat. Hij voorspelt dat 3 op de 5 organisaties uiteindelijk zal sneuvelen in de kantelfase van een transitie, organisaties moeten meer schokbestendig worden. Dit vergt het opbouwen van buffercapaciteit en het omgaan met onzekerheden en risico’s. Want het blijkt, zegt Jan Rotmans, dat bedrijven niet voorbereid zijn. Zo vertonen er veel risico vermijdend gedrag, of hebben de angst om te veranderen en hebben een focus op korte termijn. De meest wendbare organisaties zullen overleven!

Zo vertelt Jan Rotmans dat er twee reacties zijn hoe organisaties reageren op een crisis: 1. Pure overlevingstand, dit zie je de meeste organisaties doen 2. Organisaties die het tijdens een crisis echt anders gaan doen, echter zie je dit nauwelijks. Bedrijven moeten wendbaar worden om voortdurend in te kunnen spelen op snelle veranderingen van buiten.

Wat kun je doen als organisatie om te blijven staan tijdens en na deze crisis: 

-Crises aangrijpen om echt veranderingen door te voeren

-Investeer in verdienmodellen waar je over 10 jaar geld mee kan verdienen

-Focus meer op maatschappelijk rendement, dit is belangrijker dan financieel rendement, vooral voor de jongere generatie

-Probeer niet iedereen mee te nemen in de transitie van je bedrijf. Neem de tijd: cultuur veranderen in een bedrijf kost al gauw 10 jaar. Inversteer in de persoonlijke transitie van mensen binnen een bedrijf.

Deze inspirerende highlights uit de bijeenkomst van het CMP leidde tot mooie dialogen onder de aanwezigen. Onderwerpen waar we nog lang niet over zijn uitgepraat. Wij zien dat de leden van het CMP, vooral in deze roerige tijd, veel steun hebben aan elkaar. Van elkaar leren en inspireren creëert impact. Dit was zeer voelbaar tijdens deze bijeenkomst!

Meer weten?

Wil je met ons van gedachten wisselen over dit artikel of onderwerp? Neem contact met ons op via info@springtoday.nl.

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een interim, search & consultancy organisatie met dé beste experts op het gebied van Change & Transformation. Wij helpen de top 100 organisaties, nationaal en internationaal, in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde Change & Transformation professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

Crisistips vanuit CMP: Hoe creëer je verbinding binnen de organisatie?

De wereld staat op z’n kop sinds de coronacrisis. Om het virus te overwinnen houden we ons massaal aan de maatregelen. Deze maatregelen hebben vaak vele gevolgen. Afgelopen weken hebben de leden van het Change Management Platform, waar Changeleaders van de multinationals van Nederland aan zijn verbonden, veel contact met elkaar. Ze inspireren elkaar met de manier hoe zij omgaan met deze crisis binnen de organisatie. Zo zie je dat verbinding en elkaar inspireren, vooral in deze tijd, extreem waardevol en impactvol is.

Het CMP wil ook jou verder helpen in deze onzekere tijden. Daarom mogen we hier tips weggeven vanuit de multinationals.

Hoe blijf je zorgen voor verbinding?

De maatregel geldt: als het kan werk je thuis. Maar hoe hou je je medewerkers connected die niet aanwezig zijn op kantoor? Changeleaders zijn verschillende initiatieven gestart in het kader: hoe blijf je zorgen voor verbinding?

De multinationals zoeken deze verbinding vooral op teamniveau. Zo vertelt een changelead dat teams nooit zoveel verbinding hebben ervaren als afgelopen tijd! Dit zou komen doordat de frequentie van dagstarts & dagafsluitingen zijn toegenomen. Een organisatie vermeldt dat zij kleinere whatsapp groepen heeft opgezet, waarin foto’s worden gedeeld van een week thuis werken met leuke tips en tricks, vele moeten namelijk ook nog kinderen bezighouden. Medewerkers komen ook zelf met initiatieven zoals: pubquiz, challanges via Yammer en virtual drinks.

Voor verbinding met het hele bedrijf hebben de organisaties veelal een uitgebreid programma opgezet. Hier een greep uit verschillende programma’s.

Online meeting: Meetings vinden nu online plaats. Dit zorgt voor een hele andere dynamiek. Maar zijn juist in deze periode misschien nog wel belangrijker dan ooit en wordt hier momenteel ook veel tijd voor genomen. We zien dat er standaard momenten worden ingepland, op team niveau, maar ook op managementniveau of all-staff meetings. Dit zorgt voor een hoge betrokkenheid.

Filmpjes met messages/stand van zaken van senior leadership: Binnen enkele organisaties is het senior management ook dagelijks aan het filmen geslagen. Vooral boodschappen die breder gedeeld moeten worden schikken hier heel erg goed voor om via dit medium digitaal te verspreiden.

Webinars: Adviseren via webinars wordt veel gebruikt. Voor bijvoorbeeld leidinggevenden hoe ze effectief leiding kunnen geven op afstand. Omdat de isolatie niet alleen effect heeft op je werk, maar ook mentaal veel met je doet, bevatten programma’s ook webinars over dit onderwerp, gegeven door een bedrijfspsycholoog.

Coaches (extern): We zien dat organisaties vaak hulp inroepen van externe coaching. Werk en privé lopen nu erg door elkaar, externe coaching en mindfulness kan hierbij helpen. Ook worden er tips gedeeld door verschillende coaches om effectief thuis te werken.

Creativiteit: Ons creatieve brein wordt enorm aan het werk gezet! We zien organisaties met creatieve oplossingen komen. Neem bijvoorbeeld ‘bring your kids to work’ waarin kinderen van medewerkers aan elkaar worden voorgesteld! En werken samen aan tekeningen via Microsoft Whiteboard! Of er worden virtuele lunchmeetings gehouden, koffiepauzes, pubquizen, noem maar op!

Up to date: Tot slot is het belangrijk om de medewerkers op tijd te informeren, daarom houden de organisatie hun medewerkers zeker om de dag up to date middels een speciale nieuwsbrief.

Dit is een greep uit de verschillende programma’s vanuit de multinationals. Zo zie je dat er erg veel behoefte is aan verbinding. We zijn erg benieuwd naar jouw initiatieven, hoe ziet jouw programma eruit?

Meer weten?

Wil je met ons van gedachten wisselen over dit artikel of onderwerp? Neem contact met ons op via info@springtoday.nl.

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een interim, search & consultancy organisatie met dé beste experts op het gebied van Change & Transformation. Wij helpen de top 100 organisaties, nationaal en internationaal, in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde Change & Transformation professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

CMP 2 – Ben je een Change Leider of Change Begeleider?

Tegen welke verander vraagstukken loop jij aan? En ben je een Change Leider of Change Begeleider?

Na geslaagde eerste sessies van het Change Management Platform NL keken we erg uit naar de vervolg sessie. Samen met de Change Leads van de meeste Nederlandse Multinationals, zoals ASML, Heineken, Cargill en FrieslandCampina hadden we weer een mooie sessie waarin elkaars challenges gedeeld werden. Super waardevol en leerzaam om dit met peers te doen! En gaaf om dit mogelijk te maken en te faciliteren vanuit Spring Today! Het is een club gepassioneerde mensen die hun organisatie echt verder willen helpen naar een next level.

Vooral de ‘Hoe’ vragen waren de vorige keren naar voren gekomen als belangrijkste uitdagingen. Daarom hadden we dit keer Anne Kloosterboer uitgenodigd om ons mee te nemen in het framework dat zij beschrijft in haar boek ‘De Notenkraker, 40 herkenbare veranderdillema’s’ (dat in Q2 2020 voorjaar verschijnt). Het was een inspirerende sessie met veel herkenbare dilemma’s en vele nieuwe inzichten!

Om jullie mee te nemen in de veranderdilemma’s die de multinationals ervaren, bijgaand een kort verslag van de resultaten uit deze sessie!

Organisatie-verandervraagstukken

Wat je ziet is dat belangrijke veranderingen plaatsvinden op de kruispunten in de levenscyclus van een organisatie. We spreken dan over organisaties in de startfase, groeifase, volwassenheidsfase en de beëindigingsfase. De multinationals die meededen aan de sessie zitten allen in de volwassenheidsfase. De belangrijkste verandervraagstukken die momenteel spelen bij deze organisaties zijn in volgorde van belangrijkheid:

  • Cultuurverandering
  • Bouwen van nieuwe capabilities/verandervermogen
  • Wijziging van koers/strategie
  • Wijziging van operating model/organisatiestructuur
  • Introductie nieuwe processen/systemen/manieren van werken

Aan de hand van deze categorieën gingen de Change Leads met elkaar in gesprek en werden de dillema’s besproken waartegen aan wordt gelopen. Het is interessant om te zien hoeveel herkenbaarheid er over en weer is tussen de organisaties.

Jouw rol

Een ander interessant perspectief om te onderzoeken is: Welke rol neem je aan in het veranderproces? Anne Kloosterboer beschrijft hiervoor in haar boek twee rollen die je kan aannemen en beide rollen zijn heel erg belangrijk om in het veranderproces belegd te hebben; de Change Leider en de Change Begeleider. De Change Leider leidt veranderingen met hoofd en hart via inspiratie, gesprek en besluitvorming. De Change Begeleider orkestreert de veranderreis door zowel proces als inhoud te begeleiden. Wat opviel is dat de meeste aanwezigen zichzelf plaatsten in de rol van Change Begeleider, wat ook een hele logische is vanuit hun positie en opdracht. Maar dat ze ook af en toe de rol van Change Leider oppakten. De valkuil is dat je als procesbegeleider op de stoel van Change leider gaat zitten en vica versa. Dit gebeurt als één van de twee rollen niet goed wordt opgepakt door de aangewezen personen hiervoor. Hiermee doet dat afbreuk aan de impact die je genereert en het uiteindelijke succes van de verandering. Dus het is heel belangrijk om beide rollen goed te beleggen en je regelmatig af te vragen of de aangewezen personen hun rol goed invulling geven. Zeker als naamgeving van de functietitel soms voor verwarring zorgt; “jij bent toch de change lead, dan kan ik het change leiderschap toch aan jou delegeren”?

 

Samen aan de slag gaan met verschillende organisatievraagstukken en alle challenges die daarbij horen. De Change Leads gingen weer naar huis met nieuwe inzichten en plannen. Dat SPRING TODAY hieraan kan bijdragen is erg bijzonder en ook enorm belangrijk. We kijken uit naar de volgende sessie!

Meer weten?

Ben jij klaar voor verandering in jouw organisatie? Wil je meer weten over De Notenkraker, of heb je vragen of dit onderwerp. Neem contact met ons op via info@springtoday.nl

Over SPRING TODAY

SPRING TODAY is een interim, search & consultancy organisatie met dé beste experts op het gebied van Change & Transformation. Wij helpen de top 100 organisaties, nationaal en internationaal, in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’. Samen met onze gepassioneerde Change & Transformation professionals is het onze drive om de veranderkracht, en daarmee het succes van de organisatie te vergroten! Om zo, als organisatie voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

Change Management Platform NL

We hebben een waanzinnige aftrap gehad van het Change Management Platform NL met dé Change Leads van de grote corporates in NL.

Een mooie gepassioneerde club mensen die hun eigen organisatie echt verder willen helpen naar een next level. Die voor zichzelf als taak zien om -met alle veranderingen die op hun afkomen- de organisatie daar klaar voor te maken. Met alle uitdagingen die daarbij horen. De energie spatte ervan af:)!

Waardevol om met elkaar de verbinding te zoeken en de eigen challenges te delen en van elkaar te leren.

 

 

DEELNEMENDE ORGANISATIES

 

Over SPRING TODAY

We zien dat bedrijven enorm worstelen met alle veranderingen die op hun afkomen. Wendbaarheid en snelheid is van overlevingsbelang. Change is de nieuwe constante. 

SPRING TODAY is een advies, interim en recruitment organisatie met dé beste experts op het gebied van People & Change op tijdelijke en vaste basis. Vernieuwend en verfrissend in aanpak!

Wij helpen de top 100 bedrijven in Nederland in de transformatie naar ‘de organisatie van morgen’ 

Samen met onze gepassioneerde People & Change professionals is het onze drive om het verandervermogen en daarmee het succes van organisaties te vergroten om zo voorop te kunnen blijven lopen in de markt!

Vraag hier ons nieuwe SPRING TODAY verander boekje aan! Een verhaal over een punt en veranderen met impact…… Nieuwsgierig? Stap in en ga mee! En daarnaast inspireren we je graag met tips, waardevolle artikelen en nieuws over onze events.

Sta jij ook voor grote veranderingen in je organisatie en/of wil je ook voorop blijven lopen in de markt? Laten we binnenkort een keer bellen of persoonlijk kennismaken om samen te bespreken waar jullie change-uitdaging ligt en hoe we jullie daarbij kunnen helpen.(met linkje naar contactformulier)